홈으로 이동하기 이벤트페이지로 이동하기 사업자정보로 이동하기
 

สวยด้วยศัลยกรรม

3เดือนหลังจากการผ่าตัด

ประสบการณ์15ปีที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ

Tami Plastic Surgery & Skin Center

ศัลยแพทย์ตกแต่ง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉลี่ย
15ปีขึ้นไปให้คำปรึกษาและรักษาโดยตรง

คลินิกผิวหนัง
/การดูแลผิว
โดยการใช้เครื่องเลเซอร์

Tami Plastic Surgery & Skin Center

ด้วยการดำเนินการศูนย์ผิวหนัง
/ เลเซอร์ที่แยกจากกันจะมีการจัดตั้งโปรแกรมการรักษาที่เป็นระบบ
/ เพื่อแก้ปัญหาผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
>

ผู้ประสานงานการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ระหว่างประเทศ

Tami Plastic Surgery & Skin Center

 • Thailan

 • Vietnam

 • China

 • English

 • Russia

 • Japan

Safety System

มาตราฐานความปลอดภัย
ของธามีคลีนิคศัลยกรรม

จะไม่มีความสวยหากปราศจากความปลอดภัย ตั้งแต่ความปลอดภัยในการใช้ยาสลบจนถึงความป
ลอดภัยในการผ่าตัด ธามีคลีนิคเป็นคลีนิคศัลยกรรมที่มีวิสัญญีแพทย์ประจำคนแรกในเขตอินชอน
ใช้แพทย์ที่มีรายชื่อจริงว่าเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง ธามีได้มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุด

ธามีแสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวก
และพื้นที่ขนาดใหญ่

มีพื้นทีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ กุวอนดง ถนนโรแดโอ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมการบริหาร
และวัฒนธรรม โรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมด 330ตารางเมตร มีความปลอดภัยและ
มีอุปกรณ์เลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุด

ธามีศึกษาเรื่องศัลยก
รรมอย่างต่อเนื่อง

มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์และ
ระบบการฝึกอบรมในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรมืออาชีพ
เป็นพึ้นฐานของการทำศัลยกรรมเพื่อมุ่งสู่มาตราฐานโลก

TAMI Safety System

 • 1
  การสร้างทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน

  มีทีมงานทางด้านเหตุฉุกเฉินที่เชี่ยวชาญ
  และ ได้รับการฝึกอบรม(มีใบอนุญาติอย่างถูกต้อง)
  เป็นประจำทำงานอย่างรวดเร็ว
  ในสถานการณ์หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

 • 2
  การอบรมความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

  พนักงานทุกคนมีการฝึกจำลองความปลอดภัย
  และเหตุฉุกเฉินเป็นประจำเพื่อสร้างการตระหนัก
  ถึงความปลอดภัยและ ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจริง
  ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างสงบ

 • 3
  การบริการการตรวจสอบ
  ความปลอดภัยของครอบครัวได้

  สิ่งที่ครอบครัวต้องทราบ
  ญาติหรือครอบครัวสามารถ
  ดูขั้นตอนการผ่าตัดได้ที่ห้องรับรอง

 • 4
  ระบบการฆ่าเชื้อแบบปลอดเชื้อ

  เราดำเนินการฆ่าเชื้อและ ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ 365
  วันโดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (หม้อนึ่ง)
  และเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส EO (เอทิลีออกไซด์)

 • 5
  ระบบการจ่ายไฟสำรอง

  ระบบการจ่ายไฟสำรองได้รับการติดตั้ง
  เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์อย่างปลอดภัย
  แม้ว่าจะเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการผ่าตัดก็ตาม

 • 6
  เครื่องกระตุ้นหัวใจ

  เครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  และ บุคลากร ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
  กำลังรอคุณอยู่ในกรณีฉุกเฉิน

TAMI YOUTUBE

 • 요즘 대세인 남자 아이돌 중 누구 눈이 제일 멋질까? 토너먼트로 진행되는 남돌 잘생긴 눈 순위가 궁금하다면?

  대세 남돌 잘생긴 눈 1위는? (성형외과전문의 김종찬)

 • 성형상담 받으러 갈 때

  생얼로 가기 부끄러웠다면? 

  #성형상담 받으러 갈 때 화장해도 되나요?

 • 눈 유형에 따라 성형 방법도 다르다는 사실 알고 계셨나요?

  #함몰눈 #돌출눈 쌍꺼풀 수술이 고민된다면?

 • 티타늄 레이저란게 도대체 뭔데요? 티타늄 레이저의 효과가 무엇인지 해도 괜찮은건지 궁금하다면?

  티타늄 레이저 과연 해도 될까? 1편 (성형외과전문의 유혜미)

 • 티타늄 레이저란게 도대체 뭔데? 과연 해도 될까? 티타늄 레이저의 효과가 무엇인지 해도 괜찮은건지 궁금하다면?

  티타늄 레이저 과연 해도 될까? 2편 (성형외과전문의 유혜미)

 • 요즘 대세인 남자 아이돌 중 누구 눈이 제일 멋질까? 토너먼트로 진행되는 남돌 잘생긴 눈 순위가 궁금하다면?

  대세 남돌 잘생긴 눈 1위는? (성형외과전문의 김종찬)
 • 성형상담 받으러 갈 때

  생얼로 가기 부끄러웠다면? 

  #성형상담 받으러 갈 때 화장해도 되나요?
 • 눈 유형에 따라 성형 방법도 다르다는 사실 알고 계셨나요?

  #함몰눈 #돌출눈 쌍꺼풀 수술이 고민된다면?
 • 티타늄 레이저란게 도대체 뭔데요? 티타늄 레이저의 효과가 무엇인지 해도 괜찮은건지 궁금하다면?

  티타늄 레이저 과연 해도 될까? 1편 (성형외과전문의 유혜미)
 • 티타늄 레이저란게 도대체 뭔데? 과연 해도 될까? 티타늄 레이저의 효과가 무엇인지 해도 괜찮은건지 궁금하다면?

  티타늄 레이저 과연 해도 될까? 2편 (성형외과전문의 유혜미)
 • Treatment Hours

  TAMI PLASTIC SURGER COPYRIGHT© 타미성형외과. ALL RIGHTS RESERVED. created by 브레인메디로고